Op 24 mei is de derde trainersworkshop onder leiding van Andrea Borella gehouden in Amsterdam, in samenwerking met het begeleidingsteam floret en KNAS Breedtesport. De workshops zijn bedoeld voor schermleraren (in opleiding) met de ambitie om floretschermers op te leiden voor competitie.

Tijdens de workshop is het vijfde thema uit de visie van Borella aan bod gekomen: vaardigheid met het wapen (zie de bijlage voor de open brief van Borella, waarin de vijf thema's genoemd worden). Van de workshops zijn videobeelden gemaakt, zodat we nu beschikken over een pakket aan oefen- en naslagmateriaal.

Thema 1 - Afstand
Thema 2 - Gedrag van de leraar
Thema 3 - Acties 'in tempo'
Thema 4 - Eerste vs. tweede intentie
Thema 5 - Vaardigheid met het wapen

Kijk hier voor een impressie van de workshops.

De volgende workshop is op vrijdagavond 14 juni van 19:00 tot 21:00 in de schermzaal van SchermCentrum Amsterdam in het Frans Otten Stadion (IJsbaanpad 43, 1076 CV Amsterdam). Deelname met of zonder eigen leerling. Aanmelden kan bij Matthijs Rohlfs.