WK Veteranen 2013 - 30 sept t/m 6 okt 2013 - Varna (Bulgarije)

Er wordt geschermd in de volgende categorieën :

1. Categorie A : schermers geboren tussen 1954 en 1963 (voorheen 50-59)
2. Categorie B : schermers geboren tussen 1944 en 1953 (voorheen 60-69)
3. Categorie C : schermers geboren in 1943 en daarvoor (voorheen 70+)

Er mogen maximaal 4 deelnemers per wapen en leeftijdscategorie per land meedoen. Deelnemers moeten de Nederlandse nationaliteit hebben en dienen lid zijn van de KNAS.

Nederlandse Inschrijfprocedure:

1. Aanmeldingen vóór 1 Augustus 2013 door de vereniging bij KNAS-internationaal : knas.internationaal@hotmail.com met cc naar oscar.kardolus@hetnet.nl

2. Bij aanmelding dient te worden opgegeven : naam, geboortedatum, wapen, adres, e-mailadres en telnr.

3. Als het programma het toe laat mag op meer dan 1 wapen worden deelgenomen.

4. Bij meer dan vier aanmeldingen per wapen en leeftijdscategorie geldt de Nederlandse ranglijst van 31 Juli 2013. Er geldt tevens een puntenlimiet van 1000 punten op de ranglijst van 31 Juli 2013..

5. Rond 10 Augustus 2013 krijgt u bericht of de inschrijving geaccepteerd is (i.v.m. de deelname beperking).

6. De KNAS. draagt zorg voor de vereiste FIE-licentie. Deze kost € 25 per persoon

7. Het inschrijfgeld van € 55 dient door de deelnemers zelf te worden betaald.

8. Indien nodig stuurt de KNAS één of meer scheidsrechters. De kosten voor de eventueel benodigde 2e scheidsrechter worden hoofdelijk omgeslagen over alle deelnemers. Indien iemand op 2 of meer wapens mee doet betaald hij/zij 2 resp. 3 maal het hoofdelijk omgeslagen bedrag. Ingeschreven schermers die niet op de wedstrijd verschijnen, betalen de eventueel voor niets gemaakte scheidsrechterkosten.

9. Uitrusting dient te voldoen aan de FIE-eisen. Tulpen op beide benen van de broek. Transparante maskers bij degen en floret zijn verboden. Gemetalliseerde keellap voor floret is verplicht.

10. Schermers dienen bij de accreditatie een medisch certificaat te overleggen. Hierin dient in het Engels de geschiktheid om mee te doen aan schermwedstrijden te zijn aangegeven. Daarnaast dient bij de accreditatie een ‘discharge of responsibility’ te worden ondertekend.

11. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van reis en verblijf.

12. Alle relevante informatie (programma, criteria, hotellijst) is te vinden op/via :
http://www.fencingveterans2013.com/

KNAS Internationaal - Anton Oskamp ( knas.internationaal@hotmail.com )
Veteranencoördinator – Oscar Kardolus ( oscar.kardolus@hetnet.nl )

Inschrijvingen