De mogelijkheid om de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan vrijwilligers die werken met kinderen te declareren wordt in het najaar van 2014 structureel ingevoerd. Dat hebben de staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie) en Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) besloten. In de sport bestond bij wijze van proef al de mogelijkheid om gratis een VOG aan de vragen. Tot de daadwerkelijke invoering loopt de pilot in de sport door.

De pilot ‘Gratis VOG voor vrijwilligers' is door het Verweij Jonker Instituut geëvalueerd. De resultaten van het onderzoek laten zien dat het gratis beschikbaar stellen van de VOG voor vrijwilligers aantoonbaar bijdraagt aan een veilig klimaat op sport- en hobbyclubs. Ook maakt het seksueel overschrijdend gedrag bespreekbaar. De exacte voorwaarden voor het kunnen verkrijgen van een gratis VOG worden dit najaar bekend gemaakt. Duidelijk is al wel dat ook vrijwilligers die met mensen met een verstandelijke beperking werken, straks hun VOG vergoed kunnen krijgen. 

Meer informatie over de VOG en het procedure om deze te declareren vindt u hier (alle informatie van de NTTB site over de VOG geldt ook voor de KNAS. Voor vragen kunt u contact opnemen met Nanning van der Hoop of Maartje Snelders.