Voorzitter kondig aftreden per 2004 aan

De voorzitter van de schermbond, dhr. G.J. Bunck, heeft op de ALV van 21 juni aangekondigd dat dit zijn laatste termijn is en dat hij zich op de vergadering van 2004 niet meer herkiesbaar zal stellen. De meest ingrijpende fases van traject met de NHB zijn dan achter de rug en hij acht te tijd daarmee rijp voor een gedreven opvolger.