Bonden richten Instituut Sportrechtspraak op

Op initiatief van een 13-tal sportbonden is op 22 juli het Instituut Sportrechtspraak officieel opgericht. Als een van de oprichtende bonden is de KNAS daarbij aangesloten.
Het instituut verzorgt voor sportbonden de tuchtrechtspraak. Het is niet uitgesloten dat het Instituut in de toekomst uitgroeit tot een nationaal instituut voor sportrechtspraak, waarin niet alleen tuchtzaken worden behandeld, maar ook geschillen die door middel van arbitrage, bindend advies en/of mediation kunnen worden opgelost. Een onderdeel van de tuchtrechtspraak vormt de behandeling van dopingzaken.