Een Mijlpaal!  Het 200e verenigingslid bij Scaramouche. Deze mijlpaal is door omroep Gelderland gedocumenteerd dmv. een TV opname en interview. Een goede PR voor de schermsport in het algemeen en voor Gelderland in het bijzonder.

Op maandagavond 4 november j.l. heeft Scaramouche officieel het 200e verenigingslid, Rosalie Arts, feestelijk welkom geheten.

Een erehaag, gevormd door enthousiaste schermers, leidde haar naar KNAS bestuurder Breedtesport Peter van Dalen en Scaramouche voorzitter Jan de Graaf. Peter verwelkomde Rosalie en overhandigde haar een welkomstboeket.

Rosalie is 21 jaar en is voor het schermen rolstoel gebonden. Zij heeft een beginnerscursus gevolgd. Deze beginners cursus heeft zij met veel plezier doorlopen en heeft haar doen besluiten lid te worden van de schermvereniging.

Het is bijzonder dat een schermvereniging in Nederland zoveel leden heeft. Scaramouche is dan ook, al decennia lang, de grootste Schermvereniging van Nederland. Bestuurslid Peter van Dalen feliciteert Scaramouche