Bestuurslid breedtesport in functie gekozen

Op de ALV van 21 juni is kandidaat bestuurslid Kim Westerweel door de ALV verkozen als nieuw bestuurslid verantwoordelijk voor breedtesport. De getalenteerde student geschiedenis was reeds voortvarend begonnen aan het inwerk-traject onder verantwoordelijkheid van het bestuur, maar kan nu met een eigen mandaat aan de slag. In samenwerking met beleidsmedewerker Ab de Jong worden er verschillende initiatieven ontplooid richting onder andere jeugdsport. Meer informatie hierover wordt te zijner tijd gepubliceerd.