Het bestuur van de KNAS is verheugd te kunnen meedelen dat het een bestuurskandidaat voor de positie van voorzitter kan voordragen: Wiebe Mokken is verkiesbaar bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Wiebe Mokken

Wiebe is bij de meeste schermers goed bekend. Hij is al lange tijd actief in de schermsport. Tijdens zijn eerdere, zesjarige voorzitterschap heeft hij het EJK in Amsterdam georganiseerd. Ook vonden onder zijn leiding de feestelijkheden rond het 100-jarig bestaan van de KNAS plaats. Wiebe heeft veel energie gestoken in de vastlegging van de Nederlandse schermgeschiedenis en heeft het boek: " de oprichting van de KNAS" geschreven. Dit alles heeft ertoe geleid dat Wiebe in 2013 door de leden tot erelid is verkozen.

Ook anno 2014 is Wiebe nog actief met zijn ondersteuning, hoewel voor vele leden een stuk minder zichtbaar. In het dagelijks leven geeft Wiebe leiding aan zijn bedrijf MMIT. Recente ontwikkelingen maken het voor hem mogelijk meer tijd voor het schermen ter beschikking te stellen.

Wiebe heeft in de ogen van het bestuur als oud-voorzitter getoond over de kwaliteiten en ervaring te beschikken om schermend Nederland vooruit te kunnen helpen. Daarnaast blijkt er een goede klik te bestaan tussen hem en de overige bestuursleden.

Tijdens de ALV zal Wiebe zijn kandidatuur graag toelichten.

Met vriendelijke groet,

Etienne Van Cann