WK Veteranen 2014 - 21 t/m 26 oktober 2014 - Debrecen (Hongarije)

Er wordt geschermd in de volgende categorieën :

1. Categorie A: schermers geboren in de jaren 1955 tot en met 1964 (voorheen 50-59)
2. Categorie B: schermers geboren in de jaren 1945 tot en met 1954 (voorheen 60-69)
3. Categorie C: schermers geboren in de jaren 1944 en daarvoor (voorheen 70+)

Er mogen maximaal 4 deelnemers per wapen en leeftijdscategorie per land meedoen. Deelnemers moeten de Nederlandse nationaliteit hebben en dienen lid zijn van de KNAS.

Nederlandse inschrijfprocedure:

1. Aanmeldingen vóór 1 september 2014 door de vereniging bij de Veteranen Coördinator : oscar.kardolus@hetnet.nl

2. Bij aanmelding dient te worden opgegeven: naam, geboortedatum, wapen, adres, e-mailadres en telnr.

3. Als het programma het toelaat mag op meer dan 1 wapen worden deelgenomen.

4. Bij meer dan vier aanmeldingen per wapen en leeftijdscategorie geldt de Nederlandse ranglijst van 1 september 2014. Er geldt tevens een puntenlimiet van 1000 punten op de ranglijst van 1 september 2014.

5. Rond 7 september 2014 krijgt u bericht of de inschrijving geaccepteerd is (i.v.m. de deelnamebeperking).

6. De KNAS. draagt zorg voor de vereiste FIE-licentie. Deze kost € 25 per persoon

7. Het inschrijfgeld dient door de deelnemers zelf te worden betaald. Waarschijnlijk is dit € 55,–.

8. Indien nodig stuurt de KNAS één of meer scheidsrechters. De kosten voor de eventueel benodigde 2e scheidsrechter worden hoofdelijk omgeslagen over alle deelnemers. Indien iemand op 2 of 3 wapens mee doet, betaalt hij/zij ook 2 maal resp. 3 maal het hoofdelijk omgeslagen bedrag. Ingeschreven schermers die niet op de wedstrijd verschijnen, betalen de eventueel voor niets gemaakte scheidsrechterkosten.

9. Uitrusting dient te voldoen aan de FIE-eisen. Tulpen op beide benen van de broek. Transparante maskers zijn verboden. Gemetalliseerde keellap voor floret is verplicht.

10. Schermers dienen bij de accreditatie een medisch certificaat te overleggen. Hierin dient in het Engels de geschiktheid om mee te doen aan schermwedstrijden te zijn aangegeven. Daarnaast dient bij de accreditatie een ‘discharge of responsibility’ te worden ondertekend.

11. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van reis en verblijf.

12. Alle relevante informatie (programma, criteria, hotellijst) zal te vinden zijn via: http://veteranfencingwch2014.com/

KNAS Internationaal - Anton Oskamp ( knas.internationaal@hotmail.com )

Veteranencoördinator – Oscar Kardolus ( oscar.kardolus@hetnet.nl )