Per 1 januari 2015 huurt Scaramouche de vrijstaande scherm/sportzaal van Olympus. Voor uitgebreide informatie: http://www.scaramouche.nl

Contract en Visie.

Op donderdag 18 december jl. is het huurcontract voor de huur van de scherm/sportzaal ondertekend tussen het Olympus college en de Arnhemse Schermvereniging Scaramouche.

Het bestuur van Scaramouche is enthousiast over de samenwerking met de directie van Olympus welke de schermsport hoog in hun vaandel hebben staan.  Zo zal bij Olympus, in de sportklas(sen) schermen als verplicht vak worden opgenomen. Nu is er nog 1 sportklas met 38 leerlingen  jaarlijks komt er 1 sportklas bij. Olympus zal gebruik maken van onze expertise en Scaramouche schermleraren. Ook Scaramouche kan een beroep doen op Olympus, bijvoorbeeld het inzetten van sportklasleerlingen bij schermtoernooien. Een duidelijke win/win situatie.

Ook zijn wij enthousiast over de grote schermzaal zodat in principe alle schermers , onafhankelijk van leeftijd, wapen, evt. beperking,  gezamenlijk  kunnen trainen met hun eigen schermleraar. Hierdoor wordt het verenigingsgevoel van Scaramouche nog meer versterkt!

Wij streven er naar dat er voor ieder wapen 2 trainingsmomenten en 1 spar moment ontstaat. Maar waar ook voor iedere schermer de mogelijkheid is, te kiezen tussen recreatief- of wedstrijdschermen.

.Toekomstontwikkeling

Wij, als schermvereniging met veel ambities, die over haar eigen schaduw heen kijkt, zijn weer begonnen met het ontwikkelen van kansen voor de toekomst. De samenwerking met Olympus is hiervan een goed voorbeeld. Maar ook andere samenwerkingen met, andere schermverenigingen, bonden en/of organisaties zoals, andere (buitenlandse-)schermverenigingen, de schermbond,  de 5kampbond (met o.a. degenschermen), toneelschermen, de aangepaste schermsport zoals het rolstoelschermen,  de contacten met het bedrijfsleven via ondernemers verenigingen en de Gemeente(n) etc. staat hoog genoteerd op onze agenda.Ondertekening contract Olympus 2

Rector Maarten van de Louw, Olympus College en Voorzitter Jan de Graaf , Scaramouche ondertekenen het huurcontract.