Wil je meepraten over de ontwikkeling van het schermen in Nederland dan is de kaderdag op 3 mei in het denksportcentrum De Hommel in Utrecht de 'place to be’.

 

In de OCHTEND komen alle commissieleden van de KNAS bij elkaar om de resultaten van afgelopen jaar te vieren, acties voor komend jaar te presenteren en de knelpunten te bespreken.

 

In de MIDDAG komen de kaderleden van de verenigingen erbij om in de workshops te discussiëren over:

                1) Ledenwerving en -behoud

                2) Werken aan een veilig sportklimaat (Project VSK)

                3) Sponsoring

                4) Wedstrijden (van JPT tot en met NK’s)

 

Voor deelname is een simpel e-mailje aan info@knas.nl voldoende. Wil je jouw ideeën presenteren dan graag graag vooraf overleg zodat wij het kunnen plaatsen.

 

Met schermgroet,

Leon Pijnappel

KNAS breedtesport