logo dreambitionsSponsorwerving is een belangrijk thema binnen de schermsport. Veel schermers zijn op zoek naar nieuwe methoden om sponsoren aan zich te binden. Stichting Dreambitions biedt talentvolle schermers in Nederland hiervoor vanaf vandaag een nieuw platform.

Dreambitions is een alternatief voor traditionele vormen van sportsponsoring die voor sporters en bedrijfsleven niet langer afdoende zijn. In veel sporten treffen ambitieuze sporters hoge financiële drempels aan, op hun weg naar verwezenlijking van hun sportieve droom. De middelen van kleine sportbonden zijn beperkt. Het gevolg hiervan is dat talentvolle sporters vaak vroegtijdig afhaken. Dreambitions is een intermediair tussen het netwerk van sporter en bedrijven en biedt atleten de mogelijkheid om hun eigen waardevolle netwerk in te zetten voor het verkrijgen van sponsorgelden.

KNAS Bestuurslid Topsport, Etienne van Cann over dit initiatief: "Met de lancering van Dreambitions wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van nieuwe sponsor-initiatieven voor talentvolle schermers. De KNAS moedigt schermtalent dan ook aan om maximaal resultaat te halen uit het aanbod van Dreambitions."

Aanmelden
Sporters met een zakenrelatie die een gesprek aan wil gaan met een Dreambitions sponsor kunnen een intakeformulier insturen via:
http://www.dream-bitions.nl/sporters
Zodra er een overeenkomst wordt gesloten tussen sponsor en de relatie van de sporter ontvangt de vereniging van de sporter een fee voor de sporter. Een extra fee is bestemd voor een zogenaamde 'sportportefeuille'. Uit deze portefeuille worden aan topsporters en topsportprojecten awards in de vorm van geldbedragen toegekend. Sponsoren kunnen hun naam verbinden aan een award - en dus sport - naar keuze.

Internationaal wedstrijdschermer, Tristan Tulen over de impact van Dreambitions op zijn topsportcarriére: "Dreambitions opent de weg voor mijn ultieme doel: op het hoogste niveau raken! Met de hulp van Dreambitions wil ik topprestaties neerzetten, met als uiteindelijk doel de Olympische Spelen."

De komende maanden voegt Dreambitions tweewekelijks een nieuwe sponsor toe. Alle sporters die de juiste relaties weten te leggen kunnen rekenen op stevige sponsorbedragen. Meer informatie over Dreambitions is beschikbaar via: www.dream-bitions.nl en bijgevoegd persbericht.