Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de vereniging. Als organisatie waar vrijwilligers met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken, hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Maak er een punt van

Een eerste eenvoudige stap is zorgen dat vrijwilligers binnen de vereniging een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Die is in veel gevallen kosteloos te krijgen, zie www.gratisvog.nl. Hanteer ook heldere omgangsregels. Zo weet iedereen welk gedrag wel en niet passend is. Stel een vertrouwenscontactpersoon aan. En wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers.

Als bestuur kunt u direct aan de slag met de toolkit In veilige handen, deze is te vinden op www.maakereenpuntvan.nl.

Maak er een punt van is een campagne van de Rijksoverheid. De campagne wordt gesteund door: Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), sportbrancheorganisatie NOC*NSF en CIO - Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.