De Nederlandse Jeugd Kampioenschappen 2014/2015, gehouden op 13 en 14 juni te Duiven, waren succesvol en bijzonder.

Mooie en goede prestaties zijn geleverd door de Nederlandse jeugd-schermers, de deelnemers kunnen hun resultaten aflezen op de Nahouw.

Waarom bijzonder? Omdat het KNAS-bestuur, het Wedstrijdburo, de faciliterende vereniging Scaramouche, de gemeente Duiven na een 3 jaar lange samenwerking, afscheid van elkaar heeft genomen in deze configuratie.

Het was één groot team van vrijwilligers, welke elkaar blindelings aanvulde. Dat was dan ook de reden waarom deze NJK weer op rolletjes verliep. Ook was er een “jammer gevoel” dat dit team voorlopig niet meer met elkaar zal samen werken, een andere schermvereniging zal het stokje overnemen.

Ook bijzonder was dat, tijdens deze NJK verschillende schermverenigingen, samen met het KNAS- bestuur, elkaars ideeën uit wisselden, om tot verdere jeugdtalentontwikkelingen te komen. Een goed initiatief!

Als faciliterende Schermvereniging Scaramouche van het NJK 2014/2015, danken wij van harte het KNAS-bestuur en KNAS- vrijwilligers, in het bijzonder het wedstrijdbureau, voor de goede samenwerking. Wij danken ook alle scheidsrechters voor hun inzet, de mensen van de Gemeente Duiven inclusief de beheerders van Triominos voor haar altijd volle medewerking in deze schitterende accommodatie, de Cateraar en álle vrijwilligers van Scaramouche en alle personen, welke wij niet bij naam hebben genoemd, maar die wél hun steentje op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de organisatie en goede verloop van het NJK.