WK Veteranen 2015 - 19 t/m 25 oktober 2015 - Limoges (Frankrijk)

Er wordt geschermd in de volgende categorieën :
1. Categorie A: schermers geboren in de jaren 1956 tot en met 1965
2. Categorie B: schermers geboren in de jaren 1946 tot en met 1955
3. Categorie C: schermers geboren in de jaren 1945 en daarvoor.

Er mogen maximaal 4 deelnemers per wapen en leeftijdscategorie per land meedoen. Deelnemers moeten de Nederlandse nationaliteit hebben en dienen lid zijn van de KNAS.

Nederlandse inschrijfprocedure:
1. Aanmeldingen uiterlijk 31 augustus 2015 door de vereniging bij de Veteranen Coördinator
oscar.kardolus@hetnet.nl

2. Bij aanmelding dient te worden opgegeven: naam, geboortedatum, wapen, adres, e-mailadres en telnr.

3. Als het programma het toelaat mag op meer dan 1 wapen worden deelgenomen.

4. Bij meer dan vier aanmeldingen per wapen en leeftijdscategorie geldt de Nederlandse ranglijst van 1 september 2015. Er geldt tevens een puntenlimiet van 1000 punten op de ranglijst van 1 september 2015.

5. Rond 7 september 2015 krijgt u bericht of de inschrijving geaccepteerd is (i.v.m. de deelnamebeperking).

6. De KNAS. draagt zorg voor de vereiste FIE-licentie. Deze kost € 25 per persoon
 
7. Het inschrijfgeld dient door de deelnemers zelf te worden betaald. Dit is € 55,– voor de individuele wedstrijden en € 140,- voor de teamwedstrijden.
 
8. Indien nodig stuurt de KNAS één of meer scheidsrechters. De kosten voor de eventueel benodigde 2e scheidsrechter worden hoofdelijk omgeslagen over alle deelnemers. Indien iemand op 2 of 3 wapens mee doet, betaalt hij/zij ook 2 maal resp. 3 maal het hoofdelijk omgeslagen bedrag. Ingeschreven schermers die niet op de wedstrijd verschijnen, betalen de eventueel voor niets gemaakte scheidsrechterkosten.

9. Uitrusting dient te voldoen aan de FIE-eisen. Tulpen op beide benen van de broek. Bepaalde klingen van Leon Paul zijn verboden, zie :

10. Bij de accreditatie een ‘discharge of responsibility’ te worden ondertekend.

11. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van reis en verblijf.

12. Alle relevante informatie (programma, criteria, hotellijst) zal te vinden zijn via : http://veteransfencingwch2015.blogspot.co.uk/

Veteranencoördinator – Oscar Kardolus ( oscar.kardolus@hetnet.nl )