In 2016 vervalt de Ecotaks, deze regeling wordt vervangen door de regeling verduurzaming. De ecotaks was erop gericht gemaakte energiekosten te vergoeden, de nieuwe regeling moet er voor zorgen dat energiekosten door besparende maatregelen blijvend omlaag gaan. Om de regeling goed te lanceren heeft VWS i.s.m. de sportbonden en NOC*NSF nog meer tijd nodig. Dit om onder andere de goede voorbeelden, terugverdienmodelen en de lijst van besparende maatregelen zorgvuldig op te stellen en digitaal beschikbaar te stellen voor verenigingen. 

De verwachting is dat 1 september de regeling officieel aangekondigd wordt. De KNAS is uitgenodigd kennis te nemen van de definitieve opstelling en landelijke ondersteuning op een bijeenkomst 8 september. Naar aanleiding van die bijeenkomst komt de KNAS zo snel mogelijk met voorlichtende bijeenkomsten voor haar verenigingen met een accommodatie in eigen beheer (bestaande bouw).

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht kun je contact opnemen met Ingrid Koppelman.