De door de KNAS gehanteerde tarieven voor diensten en andere zaken

De tarieven van de KNAS worden jaarlijks vastgesteld aan het einde van het voorafgaande jaar. Onderstaande bedragen zijn geldig voor het kalenderjaar 2024. 

Als je als toernooiorganisatie wilt afwijken van de standaard kilometervergoeding die de KNAS hanteert, dan vragen we je met klem om dit vooraf expliciet te melden aan de betrokkenen zodat ontevreden gezichten achteraf worden voorkomen.

De goederen en diensten van de KNAS zijn vrijgesteld van BTW ex. art. 11, lid 1, letter e, Wet op de omzetbelasting 1968

* Reiskosten zijn forfaitaire vergoedingen ter dekking van alle reiskosten, dus inclusief parkeer-, tol- en overige kosten.

Contributie:

Senioren (21 jaar en ouder) €  69,60
Jeugd (20 jaar en jonger) €  34,80
Tijdelijk introductie lidmaatschap (TIL) * €  6,00
Niet Schermend Lidmaatschap (NSL) ** €  12,00

* Dit lidmaatschap is voor een vaste periode van 3 maanden, eindigt automatsich en kan eenmalig verstrekt worden per natuurlijk persoon.

** Dit lidmaatschap mag woorden toepast voor bestuurders in de functie: voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdsecretaris voor personen die niet schermen.

 

Materiaal:

Aanwijsinrichting, per dag/weekend € 30,-
Metalen loper, per dag/weekend € 30,-
Tape, per rol € 15,-

Documenten:

Spelregelboekje € 12,50
Brassardboekjes per 5 € 62,50

Reiskosten:

Binnenland, per km € 0,23
Buitenland, per km € 0,23
   

Dagvergoeding:

Scheidsrechters, binnenland € 40,00
Scheidsrechters, buitenland EFC € 80,00
Scheidsrechters, buitenland FIE € 80,00

Inschrijfgeld:

NK Individueel € 27,50
NK Equipe € 50,00

Advertenties:

Website, per kwartaal € 175,-
Website, per jaar € 600

Overige:

Administratieve boetes € 15,00

Boete voor administratief verzuim cf artikel 5lid7 van de statuten: € 50,00