Veel van onze clubs bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Daar zijn we met z’n allen heel dankbaar voor, want zonder de vrijwillige inzet van deze mensen is het onmogelijk om onze sporten op deze manier, via de vereniging, aan te bieden. Er zijn enkele clubs in ons land waar deze vrijwilligers worden aangestuurd of ondersteunt door betaalde krachten, maar het gros van het werk wordt nog steeds gedaan door de mensen die zich belangeloos inzetten voor de vereniging.

Het bestuur van een vereniging bestaat ook uit vrijwilligers. Maar dit bestuur is ook verantwoordelijk voor de rest van de vrijwilligers in de vereniging. Hoe zorg je er als bestuur dan voor dat je, naast alle andere taken die hebt, voldoende aandacht besteed aan de vrijwilligers. Vrijwilligersbeleid kan hierbij van grote waarde zijn. Het helpt je als bestuur om helder te maken wat er binnen de vereniging moet gebeuren op vrijwilligersgebied en wie waar verantwoordelijk voor is. Denk bijvoorbeeld aan het werven van nieuwe vrijwilligers, afspraken maken omtrent vergoedingen, evaluatiegesprekken voeren, organiseren van een vrijwilligersdag, et cetera.

Als bestuur hoef je uiteraard niet perse zelf uitvoering te geven aan dit beleid, maar kun je hiervoor ook een commissie aanstellen. Deze zorgen er dan voor dat het beleid uitgevoerd wordt en als bestuur zorg je er alleen voor dat je toezicht houdt op deze uitvoering en eens in de zoveel tijd de voortgang behandeld en het beleid evalueert.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de vereniging, zorg er dus voor dat je als bestuur veel aandacht besteed aan deze mensen en hen zo faciliteert dat zij hun taken en verantwoordelijkheden optimaal kunnen uivoeren.

Themabijeenkomsten in februari/maart
Vanaf half februari tot de eerste week van maart worden er themabijeenkomsten 'vrijwilligersbeleid' georganiseerd. De bijeenkomsten zijn zowel praktijkgericht als een verdieping van het thema en bieden concrete handvatten om met het thema aan de slag te gaan op de eigen vereniging. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor verenigingsbestuurders van bij de sportbestuurdersacademie aangesloten bonden. Maximaal twee bestuurders per vereniging kunnen zich opgeven voor één van de themabijeenkomsten die van 19.30 tot 22.00 uur plaatsvinden. Deelname aan de themabijeenkomst is gratis.

• maandag 22 februari 2016: Heerenveen, regiokantoor Nevobo
• Week 9: 1-3 maart 2016: omgeving Den Bosch
• dinsdag 1 maart: Apeldoorn, regiokantoor Nevobo
• maandag 7 maart: Amsterdam, Sporthallen Zuid

Inschrijven voor de themabijeenkomsten kan via dit inschrijfformulier. Als je vragen hebt over de sportbestuurdersacademie of de themabijeenkomsten dan kun je contact opnemen met Maartje Snelders.

De Koninklijke Nederlandse Schermbond (KNAS) is samen met SBN (squash), NTTB (tafeltennis), Nevobo (volleybal), NJBB (jeu de boules), NSkiV (wintersport) en NBB (basketball) de bestuurdersacademie gestart. Het doel van de bestuurdersacademie is verenigingsbestuurders sterker te maken. Bij de academie staat elk kwartaal in het teken van een relevant thema voor bestuurders en dit kwartaal is dat vrijwilligersbeleid.