Wil je je sportvereniging versterken? Meld je dan aan voor ‘Besturen met een visie’. Vanaf maart starten er op 9 plaatsen, verdeeld over het land, trajecten 'Besturen met een visie'. Deze trajecten worden gezamenlijk met andere sportbonden aangeboden. 

Besturen met een visie is een traject van drie avonden, speciaal ontwikkeld voor bestuurders van sportverenigingen. Het biedt bestuurders inzichten en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken en problemen structureel op te lossen. Door theorie over organisaties en management te koppelen aan de eigen praktijk krijgen bestuurders handvatten voor de eigen vereniging. De inbreng van de trainer en uitwisseling van ervaringen tussen bestuurders geven richting aan oplossingen.

Het traject Besturen met een visie richt zich op het versterken van de bestuurlijke kracht van sportverenigingen. De grondgedachte van Besturen met een visie is dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk goed doen, ze sterkere verenigingen creëren. Tijdens het traject wordt er stil gestaan bij de volgende vragen:


• Wat is besturen eigenlijk?

• Wat is het onderscheid tussen besturen, managen, uitvoeren?

• Hoe ziet een effectieve structuur anno 2016 er binnen de sportvereniging uit?
• Hoe ontwikkel je een visie, een toekomstplan, beleid?
• Hoe realiseer je beleid in de praktijk? Hoe zorg je voor beweging, voor energie, maar ook voor uitvoeringsdiscipline binnen de club?

De deelnemers krijgen na iedere bijeenkomst huiswerkopdrachten. Hierdoor worden de plannen direct in de praktijk gebracht en begint het bouwen aan de vereniging al bij de eerste bijeenkomst. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en advisering bij knelpunten.


Het traject neemt in totaal ongeveer 2 - 3 maanden in beslag en bestaat uit drie trainingsavonden. Tussen de verschillende avonden zitten 3 - 5 weken, zodat er voldoende tijd is om de volgende bijeenkomst voor te bereiden aan de hand van de huiswerkopdrachten. De avonden starten steeds om 19 uur en duren uiterlijk tot 22 uur. Iedere vereniging is welkom met 2 tot 3 bestuurders. 

De data van de eerste bijeenkomsten zijn al gepland. Tijdens deze avond zullen avond 2 en 3 gepland worden. Het is goed mogelijk dat avond 2 en 3 op een andere dag zullen plaatsvinden dan avond 1. Hier heeft de groep dus zelf invloed op! Het traject zal gevuld worden met verenigingen van verschillende bonden. Zo kan er optimaal informatie worden uitgewisseld tussen besturen van verenigingen uit verschillende sporten. Aan de hand van de deelnemende verenigingen wordt een geschikte locatie gezocht, die voor iedereen qua afstand goed te bereizen is.

• Regio Oost-Zuid Holland – Noord-Noord Brabant (Dordrecht – Gorinchem – Oosterhout – Den Bosch): start woensdag 2 maart
• Regio Zuid-Limburg (Sittard-Geleen – Maastricht – Heerlen): start woensdag 2 maart
• Regio Noord-Flevoland – West-Overijssel (Emmeloord – Zwolle – Meppel: start maandag 7 maart
• Regio Oost-Gelderland (Zutphen – Doetinchem): start maandag 7 maart
• Regio Noord-Groningen en Friesland: start woensdag 9 maart 
• Regio Zeeland (Zierikzee – Middelburg – Vlissingen – Terneuzen – Bergen op Zoom): start woensdag 9 maart
• Regio Oost-Noord Brabant – Noord-Limburg (Nijmegen – Helmond – Venlo): start maandag 14 maart
• Regio Noord-Holland-Noord: start maandag 14 maart
• Regio Oost-Utrecht – West-Gelderland (Amersfoort – Ede): start woensdag 16 maart

Aanmelden voor één van de trajecten kan door een e-mail te sturen naar Maartje Snelders. Ook voor vragen over 'Besturen met een visie' kun je contact opnemen met Maartje.