EK Veteranen Teams 2016 - 4 t/m 8 Mei 2016 - Medway (GBR) 
 
Er worden 2 teamwedstrijden per wapen gehouden.
 
I) Veteranen - Teams van 3 schermers uit de leeftijdsgroepen 40-49 en 50-59, met minstens 1 schermer uit leeftijdsgroep 50-59. Per team mogen er nog 2 reserves opgegeven worden. Totaal dus maximaal 5 schermers.
 
II) Grand-Veteranen- Teams van 3 schermers uit de leeftijdsgroepen 60-69 en 70+, met minstens 1 schermer uit leeftijdsgroep 70+. Per team mogen er nog 2 reserves opgegeven worden. Totaal dus maximaal 5 schermers.
 
Deelnemers moeten de Nederlandse nationaliteit hebben en lid zijn van de KNAS. (Voor schermers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en reeds lange tijd in Nederland wonen geldt een speciale regeling. Hierover dient overleg plaats te vinden).
 
Inschrijfprocedure:
 
1. Aanmelden kan alleen via de Veteranen Coödinator. De aanmeldingen dienen uiterlijk 20 maart 2016 binnen te zijn. Uit de aangemelde schermers zullen teams worden samengesteld.
 
2. Bij aanmelding dient te worden opgegeven : naam, geb-datum, wapen, adres, e-mail adres en telnr. (evt. via Nahouw)
 
3. Het inschrijfgeld bedraagt GBP 205 = circa € 260 per team, dit is inclusief scheidsrechtersbijdrage. Het inschrijfgeld dient bij de accreditatie betaald te worden.
 
4. De uitrusting dient te voldoen aan de FIE eisen. Tulpen op beide benen van de broek. Transparante maskers zijn niet toegestaan. Gemetalliseerde keellap voor floret is verplicht.
 
5. Schermers dienen bij de accreditatie hun passport en nationale licentie te laten zien. Bij de accreditatie een ‘discharge of responsibility’ te worden ondertekend.
 
6. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van reis en verblijf.
 
7. Alle relevante informatie (programma, informatie en hotellijst) is te vinden op : http://www.et16.eu
 
Veteranencoördinator – Oscar Kardolus ( oscar.kardolus@hetnet.nl )