Vanuit diverse kanten komt de wens om de kwaliteit van toernooien te verbeteren. Er wordt gevraagd naar meer ondersteuning vanuit de KNAS. Op de kaderdag zijn al diverse aandachtsgebieden ingebracht voor verbetering. Om dit adequaat aan te pakken wordt een commissie aangesteld die een advies zal uitbrengen over de wijze waarop de organisatoren van toernooien ondersteund kunnen worden.

De commissie zal op 5 avonden bijeenkomen op een centrale plaats afhankelijk van de deelnemers. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in week 12.

Het streven is om op de komende kaderdag in mei de voortgang te presenteren. 

Wil je mee werken in deze commissie dan vragen wij om te reageren via een emailbericht aan breedtesport@knas.nl. Heb je geen tijd maar wel aandachtspunten dan ontvangen wij die graag en zullen die inbrengen in de commissie.

 

Namens het bestuur,
L. Pijnappel

Bestuurder breedtesport