Vanaf dit jaar zal er niet worden geschermd in de categorie “kuikens”. Een N(J)K is een serieus toernooi waarbij een officiële nationale titel wordt vergeven. Het mag minimaal worden verwacht dat sporters die daar aan de start komen de regels in voldoende mate beheersen en hun materiaal in orde hebben. In voorgaande jaren is echter gebleken dat veel kuikentjes (en hun ouders) nog niet voldoende waren voorbereid op deelname aan het belangrijkste toernooi van Nederland. Meermaals kwam naar voren dat de scheidsrechter de schermertjes instructie moest geven wat te doen en zelfs eenvoudige beslissingen moest uitleggen.

Mede door het geringe aantal deelnemers in deze categorie werd zij vaak samengevoegd bij de benjamins om een serieus aantal wedstrijden te schermen. Voor kuikentjes met weinig toernooi ervaring was het fysieke en technische verschil te groot. Dit leverde een emotionele deuk op bij de schermers en onbegrip bij de ouders. Als een deelnemer dan als 5e eindigde maar het beste kuikentje was, kreeg hij/zij niet het gevoel van een echte winnaar.

Op deze gronden heeft een team, bestaande uit alle disciplines rond de loper, het bestuur geadviseerd deze categorie te laten vervallen. Het bestuur heeft dit advies unaniem overgenomen.

Uiteraard staat het goed getrainde kuikentjes met veel toernooi ervaring vrij om in te schrijven bij de benjamins.

Het bestuur wenst alle deelnemers een sportief en succesvol toernooi toe.