Het heeft de Koning behaagd onze Rudolph Francis te onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau met zwaarden, vanwege zijn verdiensten in de krijgsmacht, in de schermsport, en in zijn woonwijk Bezuidenhout, waar hij veel vrijwilligerswerk doet.

Rudolph, van harte gefeliciteerd!