WK Veteranen 2016 - 10 t/m 16 oktober 2016 - Stralsund (Duitsland)
 
Er wordt geschermd in de volgende categorieën :
1. Categorie A: schermers geboren in de jaren 1957 tot en met 1966
2. Categorie B: schermers geboren in de jaren 1947 tot en met 1956
3. Categorie C: schermers geboren in de jaren 1946 en daarvoor.

Er mogen maximaal 4 deelnemers per wapen en leeftijdscategorie per land meedoen. Deelnemers dienen de Nederlandse nationaliteit hebben en dienen lid zijn van de KNAS.

Nederlandse inschrijfprocedure:
 
1. Aanmeldingen uiterlijk 31 augustus 2016 door de vereniging bij de Veteranen Coördinator oscar.kardolus@hetnet.nl (Kan via de Nahouw)
 
2. Bij aanmelding dient te worden opgegeven: naam, geboortedatum, wapen, adres, e-mailadres en telnr.
 
3. Als het programma het toelaat mag op meer dan 1 wapen worden deelgenomen.
 
4. Bij meer dan vier aanmeldingen per wapen en leeftijdscategorie geldt de Nederlandse ranglijst van 1 september 2016. Er geldt tevens een puntenlimiet van 1000 punten op de ranglijst van 1 september 2016.
 
5. Rond 7 september 2016 krijgt u bericht of de inschrijving geaccepteerd is (i.v.m. de deelnamebeperking).
 
6. De KNAS. draagt zorg voor de vereiste FIE-licentie. Deze kost € 25 per persoon
 
7. Het inschrijfgeld dient door de deelnemers zelf te worden betaald. Dit is € 55,– voor de individuele wedstrijden en € 140,- voor de teamwedstrijden.
 
8. Indien nodig stuurt de KNAS één of meer scheidsrechters. De kosten voor de eventueel benodigde 2e scheidsrechter worden hoofdelijk omgeslagen over alle deelnemers. Indien iemand op 2 of 3 wapens mee doet, betaalt hij/zij ook 2 maal resp. 3 maal het hoofdelijk omgeslagen bedrag. Ingeschreven schermers die niet op de wedstrijd verschijnen, betalen de eventueel voor niets gemaakte scheidsrechterkosten.
 
9. Uitrusting dient te voldoen aan de FIE-eisen. Tulpen op beide benen van de broek.
 
10. Accreditatie dient te gebeuren vóór 12:00 op de dag vóór de wedstrijddag. Bij de accreditatie worden de volgende items gecontroleerd ; geldige inschrijving, pasport of ID Kaart, FIE Licentie 2015/2016, betaling inschrijfgeld en ‘waiver of liability’ (zie link)
 
 
11. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van reis en verblijf.
 
12. Alle relevante informatie (programma, criteria, hotellijst) zal te vinden zijn via :
http://fecht-wm-stralsund-2016.de/registration-informations/
 
Veteranencoördinator – Oscar Kardolus ( oscar.kardolus@hetnet.nl )