In navolging op de enquêtes in mei hebben we het vormgeven van een Jeugd Equipe Competitie verder uitgewerkt. Omdat wij nog geen definitieve vorm voor de komende jaren kunnen opstellen wordt er eerst een pilot begin 2017 uitgevoerd. Na evaluatie zal een vorm voor de komende jaren gekozen worden.

De onderbouwing van de jeugd equipe competitie kunt u vinden in het afstudeerrapport “Een equipe competitie voor de schermjeugd” met als subtitel “Iets nieuws in de Nederlandse schermwereld”, hier op de site te downloaden en op te vragen op het bondsbureau.

De voorbereiding van de pilot jeugd equipe competitie gaat van start. Voor de pilot hebben we het volgende tijdschema opgesteld uitgaande van de 2e en 4e zaterdag van de maand:
                November:                        opgeven teams en optie op zalen
                December:                        definitief speelschema en definitieve reservering zalen
                Januari:                             start ontmoetingen op de 4e zaterdag de 28e
                Februari t/m Mei:             ontmoetingen opde2e en 4e zaterdag.
                Juni:                                   prijsuitreiking en evaluatie op zondag 10 juni op het NJK in Breda.

Wij nodigen alle verenigingen uit om spoedig teams op te geven aan via jec@knas.nl, bij voorkeur een even aantal.

Om het teamgevoel maximaal tot uiting te brengen hanteren we een indeling naar basisschool, middelbare school onderbouw en middelbare school bovenbouw. Hierdoor zijn er meer teams per categorie en zal de reisafstand kleiner zijn. Wij adviseren om vaste teams van 4 schermers te maken onder leiding van een wedstrijdschermer. En bij voorkeur een even aantal teams per vereniging.

Om het jureren door (club)scheidsrechter te vereenvoudigen wordt er elektrisch geschermd.

Er zijn geen kosten aan verbonden voor de bond maar de vereniging staat het vrij om de deelnemers een bijdrage te vragen.

Heeft u vragen of knelpunten neem dan spoedig contact op met mij of Teun Plantinga.

Met schermgroet,


Leon Pijnappel
KNAS Bestuurder breedtesport
06 53 622 322 of breedtesport@knas.nl

PS: Bericht aangepast: in eerdere verschijning is 21 januari genoemd maar dit was onjuist. Dit moet zijn 28 januari.