Op 14 november j.l. overleed Egmond van Rijn op zeventig jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Egmond is door zijn liefde voor het schermen en zijn oprechte belangstelling voor anderen van grote waarde geweest voor het schermen in Nederland. Gedurende zijn ruim dertigjarige lidmaatschap van de Leidsche Schermvereniging A.E.W. heeft hij diverse malen het voorzitterschap op zich genomen en heeft hij die functie in totaal zo’n 20 jaar bekleed. Vorige maand benoemde A.E.W. hem tot erevoorzitter. Secretaris Hans van de Berg: “Egmond was een echte sabreur, gepassioneerd als hij schermde. Sportief en eerlijk. Ook schermde hij regelmatig degen. Iedereen kon op zijn aandacht rekenen, ook schermers die geen winnaar werden. Serieus als het nodig was maar ook met veel humor en scherpte. We zullen hem missen als schermer, bestuurder, maar vooral als aimabel mens.”

Binnen het militaire schermen is Egmond van grote waarde geweest. Hij droeg het schermen binnen defensie enthousiast uit. Daarnaast was hij de stimulator van de fusie tussen de K.O.S. (Koninklijke Officieren Schermbond) en de K.O.O.S. (Koninklijke Onder Officieren Schermbond) tot K.M.S.V. Hij voorzag dat de bundeling van krachten in de opvolgende vereniging ‘K.M.S.V.’ bij zou dragen aan de levensvatbaarheid van het schermen binnen Defensie. De K.M.S.V. benoemde hem tot erelid. Het bestuur van de K.M.S.V. laat op haar website weten: ”Egmond was gewoon een bijzonder prettig mens, altijd geïnteresseerd in anderen. We zijn Egmond veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor onze vereniging heeft gedaan."

Zelf heb ik Egmond leren kennen toen ik mijn scherm carrière begon bij AEW. Ik heb het genoegen gehad hem als voorzitter mee te maken en vele leuke partijen met hem te schermen. Namens de KNAS wens ik zijn vrouw Puck, hun kinderen en kleinkinderen en zijn broer heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Teun Plantinga