Sport.nl/voorclubs is een plek voor sportclubs met alle praktische sportgenerieke informatie om je club succesvol te runnen. Je vindt hier actueel nieuws en goede voorbeelden die jou kunnen inspireren met de club een volgende stap te maken. Onder andere op het gebied van financiën, ledenwerving en ledenbehoud, het werven van vrijwilligers of het genereren van nieuwe inkomsten. Maar ook hoe je als sportclub kunt groeien door gericht in te spelen op de vraag die leeft bij de achterban en de buurt. Sport.nl/voorclubs is een initiatief van dertien sportbonden, NOC*NSF en Arko Sports Media.

Nieuws en informatie op één plek
Veel sportverenigingen in Nederland kampen met vergelijkbare problemen. Ledenaantallen lopen terug, financiële middelen nemen af en vrijwilligers die zich belangeloos voor de club willen inzetten, zijn lang niet altijd makkelijk te vinden. Er zijn oplossingen, maar ze vereisen meer inzet en kennis dan twintig jaar geleden. Juist daarom kan Sport.nl/voorclubs van groot belang zijn. Kansen om leden te werven, uitleg over financiële zaken of veranderingen in wet- en regelgeving, het is allemaal te vinden op deze nieuwe digitale plek.

Erik Lenselink, manager sportontwikkeling bij NOC*NSF, is blij met de komst van Sport.nl/voorclubs. “Sportbonden en NOC*NSF willen graag sportbestuurders helpen met goede voorbeelden en andere informatie om hun club goed te runnen. En op sport.nl/voorclubs hebben we nuttige sporttakoverstijgende informatie overzichtelijk verzameld. Maak er als sportclub dus vooral gebruik van!!”

Ondersteuning op maat
Alle informatie is beschikbaar op de website, maar misschien ben jij een penningmeester of een professional binnen een bepaald vakgebied en wil je het vooral weten als zich ontwikkelingen voordoen die voor jou relevant zijn. In dat geval kun je in je profiel met het aanklikken van de juiste vinkjes precies aangeven naar welke onderwerpen jouw voorkeur uitgaat of welke functie je bekleedt binnen de club. Je kunt dan een maandelijkse nieuwsbrief of een wekelijkse of dagelijkse nieuwsupdate ontvangen met voor jou bruikbare informatie. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Aanmeldactie
Maak je als clubbestuurder of andere vertegenwoordiger van een sportclub nu een profiel aan op Sport.nl/voorclubs en geef je aan welke onderwerpen jij in je nieuwsbrief wil ontvangen, dan krijg je per sportclub gratis een half jaar het blad SPORT Bestuur en Management*, t.w.v. € 70.-