WK Veteranen 2017 - 15 t/m 21 oktober 2017 - Maribor (Slovenië)

Er wordt geschermd in de volgende categorieën :
1. Categorie A: schermers geboren in de jaren 1958 tot en met 1967
2. Categorie B: schermers geboren in de jaren 1948 tot en met 1957
3. Categorie C: schermers geboren in de jaren 1947 en daarvoor.

Er mogen maximaal 4 deelnemers per wapen en leeftijdscategorie per land meedoen. Deelnemers dienen de Nederlandse nationaliteit te hebben en dienen lid zijn van de KNAS.

Nederlandse inschrijfprocedure:
1. Aanmeldingen uiterlijk 31 augustus 2017 door de vereniging bij de Veteranen Coördinator (oscar.kardolus@hetnet.nl)

2. Bij aanmelding dient te worden opgegeven: naam, geboortedatum, wapen, adres, e-mailadres en telnr.

3. Als het programma het toe laat mag op meer dan 1 wapen worden deelgenomen.

4. Bij meer dan vier aanmeldingen per wapen en leeftijdscategorie geldt de Nederlandse ranglijst van 1 september 2017. Er geldt tevens een puntenlimiet van 1000 punten op de ranglijst van 1 september 2017.

5. Rond 7 september 2017 krijgt u bericht of de inschrijving geaccepteerd is (i.v.m. de deelnamebeperking).

6. Er is een F.I.E. Licentie nodig voor het seizoen 2016/2017. Deze kost € 25 per persoon er wordt via de vereniging gefaktureerd.

7. Het inschrijfgeld dient door de deelnemers zelf te worden betaald. Het bedrag is waarschijnlijk € 55,– voor de individuele wedstrijden en € 140,- voor de teamwedstrijden. De exacte bedragen worden z.s.m. bekend gemaakt.

8. Indien nodig stuurt de KNAS één of meer scheidsrechters. De kosten voor de eventueel benodigde 2e scheidsrechter worden hoofdelijk omgeslagen over alle deelnemers. Indien iemand op 2 of 3 wapens mee doet, betaalt hij/zij ook 2 maal resp. 3 maal het hoofdelijk omgeslagen bedrag. Ingeschreven
schermers die niet op de wedstrijd verschijnen, betalen de eventueel voor niets gemaakte scheidsrechterkosten.

9. Uitrusting dient te voldoen aan de FIE-eisen. Tulpen op beide benen van de broek.

10. Accreditatie dient te gebeuren vóór 13:00 op de dag vóór de wedstrijddag. Bij de accreditatie worden de volgende items gecontroleerd ; geldige inschrijving, pasport of ID Kaart, FIE Licentie 2016/2017, betaling inschrijfgeld en ‘waiver of liability’ (zie link)
https://vfwc2017.si/content/files/VFWC_2017_Veterans_certificate_00.pdf

11. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van reis en verblijf.

12. Alle relevante informatie (programma, criteria, hotellijst) zal te vinden zijn via : https://vfwc2017.si/index.php

Veteranencoördinator – Oscar Kardolus ( oscar.kardolus@hetnet.nl )

ps Voorlopige lijst met inschrijving vind u aan de rechterkant