Op 1 juli j.l. werden in Almere examens gehouden voor het diploma schermleraar 2 t/m 4

Niveau 2: is assistent van de schermleraar (Animateur) Opleidingsduur 1 jaar

Niveau 3: is zelfstandig leraar op 1 of meer wapens (Prevot) Opleidingsduur 2 jaar

Niveau 4: Is met name voor de gevorderde wedstrijdschermer (Maitre) Opleidingsduur 2 jaar

De examencommissie bestond uit de Maitre's Peeks, Derop, Said en Ariaans.

Dit alles gebeurde onder toezicht van de toetsingscommissie t.w. de heren Wolthuis, VanderVoodt en Janssen

De geslaagde kandidaten zijn:

 

Niveau 2:

Lars Kramer:  Sabel en Floret

 

Niveau 3:

Eddy Butin Bik: Sabel en Floret

Arwin Kardolus: Degen en Floret

Bjorn Blaas: Degen

 

Niveau 4:

Daniel Nivard: Sabel en Floret

Toon vd Grinten: Degen

Alle kandidaten en praktijkbegeleiders en opleiders van harte gefeliciteerd!!

Op 9 september start er weer een nieuwe cursus. Deelname is nog mogelijk

info via  advdweg@xs4all.nl (KNAS Opleidingen)