Mede door de inzet van de besturen van onze verenigingen is onze schermsport flink in beweging. Er worden momenteel veel nieuwe initiatieven gestart in de regio' s en landelijk. Regelmatig ontmoeten we mensen met ideeën die een brede discussie rechtvaardigen. Om hiervan een completer beeld te vormen organiseren wij regionale bijeenkomsten. Omdat wij hierin onderwerpen centraal stellen die nu leven bij de verenigingen, is er op voorhand geen agenda en stellen we die gezamenlijk vast op de bijeenkomst. Indien verenigingen specifieke onderwerpen op de agenda willen hebben of vragen hebben die enige voorbereiding vergen dan kunnen zij die bij hun reactie aangeven.

Wij ontmoeten graag een afvaardiging van de verenigingen op één van deze avonden in:
• Eindhoven, maandag 25 september Best Western hotel, Leenderweg 80, 5615 AB EINDHOVEN
• Amsterdam, woensdag 27 september Ten kantore van MMIT, Tansformatorweg 62-66, 1014 AK AMSTERDAM
• Zoetermeer, donderdag 28 september  Bondsbureau, van der Hagenstraat 26a, 2722 NT ZOETERMEER
• Zwolle, woensdag 4 oktober  De Weijenbelt, BERKUM (ZWOLLE)
De bijeenkomst begint om 19:30 en duurt tot uiterlijk 22:00 uur. U bent welkom vanaf 19:00 uur.

Graag ontvangt ondergetekende een reactie op welke bijeenkomst uw vereniging aanwezig wil zijn (breedtesport@knas.nl).

Met schermgroet,
Leon Pijnappel
KNAS breedtesport