Bestuurskandidaat voor voorzittersfunctie bekend

Zoals aangekondigd zal de zittend voorzitter, dhr. Bunck, op de bondsvergadering op zaterdag 15 mei zich niet herkiesbaar stellen voor een laatste termijn. Teneinde deze aanstaande vacature te vervullen heeft het bestuur enkele kandidaten voor deze functie uitgebreid overwogen en uiteindelijk gezamenlijk tot het standpunt gekomen dat dhr. Wiebe Mokken namens het bondsbestuur als kandidaat voorzitter wordt gepresenteerd.
Dhr. Mokken is geen onbekende in de schermwereld en heeft op professioneel vlak aanzienlijke management- en PR ervaring. In de aanstaande editie van de Touche zal een interview met hem zijn opgenomen, waar nader wordt ingegaan op achtergrond en idee?n.
Met dhr. Mokken kan via het bondsbureau contact worden opgenomen.