EK Veteranen 2019 – 29 mei t/m 2 juni 2019 – Cognac (FRA)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOEVOEGING 09-03-2019
Als je een coach mee wilt nemen, dan graag naam en pasfoto emailen aan KNAS-Internationaal. Uiterlijk 10 april.
Deelnemers waarvan ik nog geen (pas)foto heb: stuur mij svp een foto toe. Uiterlijk 10 april.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deelnemers moeten geboren zijn in 1979 of eerder.
Categorie V1: geboren van 1970 tot en met 1979
Categorie V2: geboren van 1960 tot en met 1969
Categorie V3: geboren van 1950 tot en met 1959
Categorie V4: geboren van 1945 tot en met 1949
Categorie V5: geboren in 1944 of daarvoor

Deelnemers moeten de Nederlandse nationaliteit hebben en aangesloten zijn bij de KNAS. Voor schermers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en reeds lange tijd in Nederland wonen geldt een speciale regeling. Neem hierover contact op met KNAS Internationaal.

Er geldt een puntenlimiet van 1000 voor V1/V2/V3 en 750 punten voor V4/V5 op de ranglijst van 1 april 2019. Schermers die in het verleden Nederlands Kampioenschap Senioren Individueel zijn geweest zijn ontheven van de limiet.

Inschrijfprocedure:
1. Aanmelden kan alleen via de vereniging bij KNAS Internationaal, bij voorkeur via de Nahouw. De aanmeldingen dienen uiterlijk 10 april 2019 bij KNAS Internationaal binnen te zijn.
2. Bij aanmelding dient te worden opgegeven: naam, geboortedatum, wapen, e-mail adres en telnr.
3. Als het programma het toelaat mag op meer dan 1 wapen worden deelgenomen.
4. Het inschrijfgeld bedraagt 85€ voor deelname op één wapen, 120€ voor deelname op twee wapens en 155€ voor deelname op drie wapens. De organisatie van het EK zorgt voor scheidsrechters. De kosten daarvan zijn inbegrepen in het inschrijfgeld. Betaling van het inschrijfgeld dient door de deelnemers zelf gedaan te worden, en kan alleen door overschrijving naar:
CERCLE DE L EPEE DE COGNAC
IBAN: FR76 1333 5004 0108 9338 6307 813
BIC: CEPAFRPP333
Vermeld naam, voornaam en nationaliteit bij de overschrijving. Op de site van de organisatie kun je de aanmelding en betaling controleren. Betalingen moeten uiterlijk 29 april 2019 gedaan zijn. Te late betalingen worden niet geaccepteerd. Bij annuleren van deelname tot uiterlijk 15 mei 2019, wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.

5. De uitrusting moet voldoen aan de FIE eisen. Team NL logo op beide benen van de broek; naam op het vest.
6. Schermers moeten bij de accreditatie hun paspoort en nationale licentie laten zien. Bij de accreditatie dient een ‘discharge of responsibility’ te worden ingeleverd.
7. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van reis en verblijf.
8. Alle relevante informatie (programma, regels en hotellijst) is te vinden op of via http://www.europeanveteranfencing-cognac2019.eu/en/home-2/

Anton Oskamp
KNAS.Internationaal@hotmail.com