Ter voorbereiding op de ALV op 12 juni willen wij met u in gesprek op een van onderstaande regiobijeenkomsten. Het bestuur bestaat momenteel uit veel nieuwe leden die zich graag aan u voorstellen. De beperkte duur van de ALV biedt niet de mogelijkheid om alle sprekers het woord te geven of uitgebreid te discussiëren. Daarom organiseren wij deze drie regiobijeenkomsten zodat wij met u in discussie kunnen gaan en uw mening cq ideeën mee kunnen nemen in onze beslissingen.

Omdat wij uw onderwerpen centraal stellen is er op voorhand geen vaste agenda en stellen we die gezamenlijk vast op de bijeenkomst. Indien de tijd het toelaat wil het bestuur graag de volgende onderwerpen bespreken: input voor het meerjaren beleidsplan 2012 - 2018, toelichting nieuwe kwaliteitsstructuur 2017 van het NOC*NSF als basis voor onze opleidingen en het project Jeugd Equipe Competitie (JEC) dat ondersteund zal worden door het NOC*NSF.

Wij ontmoeten graag een afvaardiging van uw vereniging op een van deze avonden in:

  •     Zwolle, woensdag 29 mei De Weijenbelt, Berkum (Zwolle)
  •     Eindhoven, maandag 3 juni Dé Plek Eindhoven Noord-Brabantlaan 303-307, 5657 GB Eindhoven
  •     Hoofddorp, Woensdag 5 juni Den Burgh, Rijnlanderweg 878, 2132 ML Hoofddorp

De bijeenkomst begint om 19:30 en duurt tot uiterlijk 22:00 uur. U bent welkom vanaf 19:00 uur.

Indien u niet aanwezig kunt zijn maar wel onderwerpen zou willen inbrengen dan kunt u die aan ons mailen. Wij zullen dan kort na de bijeenkomsten een reactie geven.

Graag ontvang ik een reactie op welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn.

Met schermgroet,
Leon Pijnappel & Louis Hopstaken
KNAS breedtesport