Volgens de statuten (artikel 5 lid 7) stelt het bestuur van de KNAS jaarlijks een tarief vast voor boetes voor administratief verzuim. In de bestuursvergadering van 1 mei 2019 heeft het bondsbestuur dit tarief voor 2019 vastgesteld op 50 euro.