Na uitgebreide discussie heeft het KNAS bestuur besloten om de criteria voor kwalificatie voor de EK Veteranen te verlichten. De KNAS kiest er voor om een prestatienorm te houden zodat aangetoond wordt dat de schermer voldoende fit is.


Een veteraan mag deelnemen aan een EK Veteranen (individueel) als:

  • De schermer op de peildatum tenminste 100 punten heeft op de Nederlandse ranglijst en tevens aan tenminste 5 wedstrijden waarop punten gehaald kunnen worden heeft deelgenomen

Of

  • De schermer op de peildatum tenminste 1000 punten (categorie A, B of C) of 750 punten (categorie D) heeft op de Nederlandse ranglijst. Hierbij geldt geen eis voor een minimum aantal wedstrijden.

De uitzondering voor oud-kampioenen komt te vervallen. Zij dienen zich dus ook via de bovenstaande procedure te kwalificeren.

Voor de limieten voor de WK Veteranen verandert vooralsnog niets.

Deze aanpassingen zullen ook in het Handboek Schermer worden verwerkt.