Tot nu toe organiseerde de KNAS eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering (ALV). Deze jaarvergadering vond plaats in juni. In ALV doet de het bestuur verslag van het afgelopen jaar en wordt het beleid vastgesteld voor het komende jaar.

Het bestuur van de KNAS vindt het moment midden in het jaar minder geschikt. Voor het afleggen van verantwoording over het voorgaande jaar is het erg laat. Aan de andere kant is het voor het presenteren van plannen voor het jaar erop juist erg vroeg. Daarom zal het bestuur van de KNAS, net als NOC*NSF, met ingang van 2020 twee ALV’s per jaar organiseren:

  1. Bij de ALV in het voorjaar, bij voorkeur midden april, zal het voornamelijk gaan over de gerealiseerde activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende seizoen. Door het bespreken van de plannen voor het komende seizoen naar voren te halen, kunnen we beter anticiperen.
  2. In de najaars-ALV, bij voorkeur in november, ligt het zwaartepunt op de begroting van het komende jaar. Er zal ook ruimte zijn voor het bespreken van de activiteiten van het lopende seizoen.