Het Mulier instituut is een onderzoek gestart om inzicht te krijgen welke impact de corona-crisis op sportverenigingen heeft. Ook wordt onderzocht in hoeverre verenigingen geholpen zijn met de noodmaatregelen die zijn afgekondigd.

De enquête kan tot en met 13 april ingevuld worden. Het invullen neemt ongeveer 15-20 minuten in beslag. De informatie wordt uiteraard vertrouwelijk verwerkt.

Voor een goed beeld is het van belang dat zoveel mogelijk verenigingen de vragenlijst invullen.

NOC*NSF heeft deze informatie nodig in hun overleg met het Rijk over eventueel aanvullende maatregelen voor de sport.