De Algemene Ledenvergadering 2020.

Statutair dient onze ledenvergadering voor 1 juli plaats te vinden. Het bestuur had het voornemen om deze vergadering wat naar voren te halen. Helaas heeft Covid-19 roet in het eten heeft gegooid.
Wij hebben de vergadering nu gepland voor maandagavond 29 juni vanaf 19.00 uur op het Bondsbureau in Nieuwegein.
Uiteraard is het op dit moment niet zeker dat de situatie in Nederland dermate is verbeterd dat dit ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. De vooruitzichten zijn, gelet op de teneur van de overheids informatie, vrij somber.
Mocht de de maand juni ook van restricties worden  voorzien dan zal deze vergadering wegens overmacht naar het najaar worden verplaatst.

Met vriendelijke groet,

Bert van de Flier
Secretaris