In verband met de corona maatregelen gelden voor het JPT toernooi een aantal afspraken:

Ten eerste voor het publiek:

  • Er geldt een scheiding tussen zaal en tribune (plus café) en direct verkeer tussen beide is niet mogelijk of moet in ieder geval zoveel mogelijk vermeden worden. De schermers mogen dus tussen partijen door niet bij hun ouders gaan zitten.
  • Op de tribune/café geldt verplicht een onderlinge afstand van 1,5 meter (voor zover geen familie). Beide plaatsen zijn toegankelijk zolang dat te handhaven is. Aanwijzingen van de zaalbeheerder en organisatie zijn hierbij te volgen.
  • Tribune en café zijn toegankelijk voor zover de zaalbeheerder dat toelaat. Mocht dit niet geval zijn wordt dit via de KNAS site aangegeven.

Ten tweede schermers en organisatie:

  • Er wordt bij inschrijving zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden. Iedereen wordt ingeschreven, maar wacht rustig af tot het je beurt is (er staat iemand die je naar een beschikbare plek wijst).
  • Voor het betreden van de zaal dienen de handen gereinigd te worden.
  • Alleen de schermers, scheidsrechters en leden van de organisatie hebben toegang tot de zaal. Dus geen ouders, familie en vrienden en ook geen coaches. De enige uitzondering hierop geldt voor kuikens en benjamins, waarbij één ouder of begeleider toegang heeft tot de zaal. Hiervoor moet de ouder/begeleider zich bij inschrijving aanmelden en registreren.
  • Scheidsrechters, organisatie (en ouders met toestemming) moeten zichtbaar een badge dragen, hierop wordt bij de zaalingang gecontroleerd.
  • In de zaal wordt conform de voorschriften van NOC/NSF afstand gehouden.
  • Er mag niet dan bij uitzondering naar de tribune of café gegaan worden.
  • Gebruik van toiletten en kleedkamers is afhankelijk van toestemming van de zaalbeheerder.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Jaarsma

Organisatie Jeugdpuntentoernooi

e-mail: jpt@knas.nl

url: https://www.knas.nl/jpt