De KNAS heeft de bij de KNAS aangesloten verenigingen uitgenodigd om een vragenlijst over de gevolgen van de coronacrisis voor hun vereniging in te vullen. Samen met NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, en het ministerie van VWS zijn we benieuwd naar de financiële gevolgen voor sportverenigingen en de ervaringen van sportverenigingen met betrekking tot het sporten in coronatijd, de protocollen en de andere coronamaatregelen. Hiermee krijgen we een beter beeld van de behoeften van sportverenigingen in deze bijzondere tijd.

Omdat de vragenlijst door meerdere partijen wordt uitgezet, kan het zijn dat een vereniging meerdere keren een uitnodiging voor de vragenlijst ontvangt. Het is de bedoeling dat per vereniging de vragenlijst 1 keer wordt ingevuld. Tijdens het invullen van de vragenlijst kan het handig zijn om enkele gegevens over de begroting van de vereniging bij de hand te hebben, omdat wij geïnteresseerd zijn in de financiële gevolgen voor de sportvereniging.

Heeft uw vereniging de mail niet ontvangen en wilt u meewerken? Neem dan contact met ons op: pr@knas.nl


We zetten hier nog even kort de belangrijkste regelingen bij elkaar

  • TASO: regeling voor amateursportverenigingen die tenminste 20% van hun omzet kwijt zijn geraakt. Hier kun je nog tot 11 oktober gebruik van maken.
  • NOW: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid voor werkgevers
  • TVL: Tegemoetkoming vaste lasten. Kan voor de eerste periode (tot 30 september) aangevraagd worden tot 30 oktober
  • TOZO: tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, voor onder andere zzp'ers.