Begin juli heeft de veteranencommissie een enquête toegestuurd aan alle veteranen om te peilen hoe zij denken over een aantal zaken.

Het ging daarbij met name om de vraag:

  • of er interesse bestaat in de aanstelling van gecertificeerde scheidsrechters bij Ferrum Vetus wedstrijden:
  • of er bij Ferrum Vetus wedstrijden behoefte is aan een handicapsysteem waarbij ouderen bij aanvang van de partij een treffervoorsprong krijgen op jongeren.

Gebleken is dat er bij alle wapens een voorkeur bestaat voor gecertificeerde scheidsrechters. Daarom heeft de Veteranencommissie (VC) besloten om vanaf 1.1.2021 in principe te gaan werken met gecertificeerde scheidsrechters bij FV wedstrijden. Het inschrijfgeld gaat daardoor per wedstrijd met € 5,- omhoog.

De invoering van een handicapsysteem is echter nog een brug te ver. Alleen bij sabel is er een meerderheid voor dit systeem te vinden. Daarom heeft de VC besloten om het Handicapsysteem niet in te voeren.

De  enquête geeft verder inzicht in de samenstelling van het veteranenbestand en de mate waarin veteranen bereid zijn vrijwilligerswerkzaamheden te verrichten. 

Mocht u nadere informatie willen hebben over de uitkomsten van de enquête dan klikt u op deze link. U vindt daar de eerste editie van een door de veteranencommissie ontwikkeld nieuw informatiebulletin voor veteranenschermers. In de eerste editie van dit informatiebulletin treft u o.a. aanvullende informatie aan over de enquêteresultaten.

De tweede edition van het informatiebulletin is inmiddels ook verstuurd, en is op de veteranen pagina te vinden.