Het is met de huidige Coronamaatregelen nog steeds niet mogelijk om “normaal” te sporten. De jeugd (tot 18 jaar) kan buiten trainen, en volwassenen mogen alleen in tweetallen buiten sporten met in achtneming van de 1,5 meter. De regels die sinds 15 december gelden blijven onveranderd van kracht. Zie ook elders op deze site

Het KNAS bestuur ziet bij verenigingen goede initiatieven om ook de volwassen leden bij de schermsport en de vereniging betrokken te houden, zoals virtuele trainingen. We zien echter ook dat het ledenaantal niet groeit of zelfs terugloopt. Binnenkort worden notas voor de KNAS contributies naar de verenigingen gestuurd. We willen verenigingen vanwege Corona nog even de tijd geven om hun ledenbestand bij te werken in OnzeRelaties. 

We willen onze verenigingen in deze moeilijke tijden ondersteunen. Daarom stuurt het bestuur een kort vragenformulier uit om een inventarisatie te maken welke verenigingen problemen hebben of voorzien.

Overheidsregelingen

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen.We willen hier wijzen op de tool van NOC*NSF die deze regelingen op een rijtje zet en helpt bij het bepalen voor welke regelingen de vereniging in aanmerking komt.