Update 9 juni 2022: Één dag na openstelling van de regeling is het maximaal aantal aanvragen bereikt. Volgens onze informatie hebben twee schermverenigingen tijdig een aanvraag ingediend. 

 

Elke sportclub kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom kunnen zij nu, van 8 juni tot 10 juli eenmalig 1000 euro aanvragen voor de club. Met dit budget krijgen sportclubs de kans om eigen sportdeelname te verhogen, nieuwe doelgroepen te bereiken of bestaand sport- en beweegaanbod te versterken of vernieuwen.
Sportclubs kunnen het budget vrij besteden. Denk aan een duurzaam clubhuis, gezond aanbod in de kantine, scholingen voor vrijwilligers, promotiemateriaal, organisatie van evenementen of sportmateriaal.
Het budget is aan te vragen via https://nocnsf.nl/1000-euro-voor-de-club. Er is 1.000.000 euro beschikbaar en op=op dus doe snel een aanvraag!
De voorwaarden voor de aanvraag vind je in het aanvraagformulier. Elke schermvereniging die voldoet aan de voorwaarden voor aansluiting bij de KNAS, kan hieraan voldoen. Een voorwaarde is instemming van de lokaal of regionaal contactpersoon vanuit gemeente, sportbedrijf of sportservice. In het geval je geen lokaal of regionaal contactpersoon hebt dan volstaat het invullen van een contactpersoon van de sportbond. Hiervoor kan je directeur Teun Plantinga (directeur@knas.nl) invullen.