In aanloop naar de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in 2017 de eerste uitgave van het handboek Sport & Privacy verschenen. Sinds de inwerkingtreding van de AVG hebben de ontwikkelingen op het gebied van privacy niet stilgestaan en is een opvolger van het handboek meer dan welkom. Op de website van NOC*NSF is een herziene versie van het Handboek Sport en Privacy te vinden met de nieuwste inzichten. Het handboek behandelt op laagdrempelige wijze de basisprincipes van het gebruik van persoonsgegevens vanuit het gegevensbeschermingsrecht en is bedoeld voor intern gebruik door sportbonden en sportverenigingen. Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de dagelijkse sportpraktijk.
Voor meer info en vragen (o.a. naar aanleiding van het lezen van het handboek) mail privacy@nocnsf.nl.