“Leer aan welke knoppen je kunt draaien om genoeg vrijwilligers te vinden, te behouden én te zorgen dat ze plezier hebben in wat ze doen. Na deze masterclass heb je meer zicht op hoe je binnen jouw club kunt omgaan met vrijwilligers. Ook leer je hoe je goed kunt aansluiten op de drijfveren van (potentiële) vrijwilligers en hoe je de juiste persoon op de juiste plek krijgt.” 

In contacten met verenigingen komt naar voren dat veel clubs worstelen met de vraag hoe hun leden als vrijwilliger te betrekken bij de organisatie van hun vereniging. We hebben met Rabo Clubsupport en NOC*NSF afgestemd dat we dit jaar actief in gaan zetten op het ondersteunen van verenigingen op dit vlak. We bieden hiervoor een masterclass aan. 

Omschrijving:
Ken jij dat sprookje van die vereniging die meer dan genoeg actieve vrijwilligers heeft? Dat is geen sprookje. Het is echt geen wonder om vrijwilligers voor je vereniging te vinden/houden die plezier hebben in wat ze doen. De grote uitdaging is om te ontdekken hoe je hier als (totale) vereniging concreet invloed op hebt én om dat ook echt te verankeren in je vereniging. 
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had. Met enigszins absurde oefeningen en creatief denken, ga je met een vernieuwde blik kijken naar vrijwilligersmanagement. En ga je direct keuzes maken én aan de slag voor jouw eigen vereniging. 
Naast de sessies met collega bestuurders en een sessie op jouw vereniging, krijg je toegang tot de online module Vrijwilligersmanagement. 
Doel: Na de Masterclass heb je meer zicht hoe jullie binnen jouw vereniging om te gaan met vrijwilligers. Je bent al aan de slag gegaan in je vereniging met echt contact, aansluiten bij drijfveren, de beste persoon op de juiste plek en met waarderen. Je bent er klaar voor om dit verder in te voeren met iedereen in de vereniging. 

Duur:
2 sessies van elk 2 uur (2,5 uur incl. pauze) voor alle verenigingen en tussendoor 1 of 2 sessies (1-op-1 ondersteuning) van elk ongeveer 2 uur bij de afzonderlijke verenigingen. 
Richtlijn voor looptijd: sessie 1 – vier weken – bezoek bij de vereniging – zes weken – sessie bij vereniging - zes weken – sessie 2. 
Deelnemers:  
Bestuurders en betrokkenen bij vrijwilligerswerk, b.v. Vrijwilligerscoördinator of Vrijwilligerscommissie, maximaal 8 verenigingen, 3 personen per vereniging, minimaal 2 per vereniging. 

Aanmelden of meer informatie: 
De eerste masterclass start op 3 april en zal in Nieuwegein zijn.  
Zowel KNAS-verenigingen als NTTB-verenigingen worden hiervoor uitgenodigd.
Clubs die actief aan de slag willen gaan met vrijwilligersbeleid kunnen zich hier aanmelden. 
Kun je de genoemde Masterclass niet bijwonen, maar wil je wel aan de slag met Vrijwilligersmanagement, laat dit dan weten aan Ineke de Graaf (graaf@knas.nl, 06 212 82 052). Bij voldoende belangstelling willen we in het najaar extra Masterclasses organiseren.