Dhr. Alexander Heeren kandidaat penningmeester

Op de laatste algemene ledenvergadering is het vertrek van de zittend penningmeester dhr. Masson door het bestuur aangekondigd. Dhr. Masson heeft deze portefeuille al meer dan een decennium onder zijn beheer en vond het geschikt moment om naar een opvolger uit te zien.
Daarop is dhr. Masson met dhr. Alexander Heeren in contact getreden. Dhr. Heeren is reeds jaren penningmeester van de scheidsrechterscommissie en heeft in die hoedanigheid al grote kennis van de financiële gang van zaken binnen de bond. Momenteel wordt dhr. Heeren door dhr. Masson op de hoogte gebracht van de ontbrekende details.
Het bondsbestuur verzoekt bij herhaling eventuele andere kandidaten zich op tijd te melden bij het bestuur, opdat alle kandidaten in een inwerktraject mee kunnen draaien en de overdracht op de algemene ledenvergadering in 2005 zo soepel mogelijk verloopt.