Het bestuur benoemt zes leden met een speciale staat van verdienste.

Afgelopen jaar is voor het eerst sinds 16 jaar weer een Nederlandse schermer afgevaardigd naar de Olympische Spelen. Het is het bondsbestuur gebleken dat dat een enorme impact heeft op schermend Nederland. Eigenlijk kun je stellen dat we ons nooit echt gerealiseerd hebben wat een verdienste deelname alleen al is voor de schermsport. Daar hoort méér eerbetoon bij dan een hand en een bos bloemen.

Terugkijkend op de Olympische historie van de schermbond, denken wij dat er onvoldoende blijk van waardering is gegeven aan hen die Nederland op de Spelen hebben vertegenwoordigd. Daar willen we met terugwerkende kracht verbetering in brengen en daarom heeft het bestuur van de KNAS besloten huidige leden van de KNAS die Nederland als schermer hebben vertegenwoordigd op Olympische Spelen te benoemen tot Lid van Verdienste (art 4, lid 8 Statuten).

Tijdens de algemene leden vergadering van 28 mei aanstaande, worden de leden officieel gehuldigd.


Het betreft:
Mevr. Anja van Velsen-Secrève, OS Londen, 1948, Schaijk
Dhr. Henny ter Weer, OS Londen, 1948, Den Haag
Dhr. Arwin Kardolus, OS Seoul, 1988, Zoetermeer
Dhr. Olaf Kardolus, OS Seoul, 1988, Hazerswoude-dorp
Dhr. Stephane Ganeff, OS Seoul, 1988, Zoetermeer
Mevr. Sonja Tol, OS Athene, 2004, Den Haag