Huldiging leden van verdienste. (foto's)

Tijdens de algemene leden vergadering heeft voorzitter Mokken de leden van verdienste gehuldigd met het opspelden van de gouden "speld van verdienste" Helaas was Mevr. Anja van Velsen-Secr?ve verhinderd, deze zal door een bestuursdelegatie worden bezocht om deze alsnog aan te bieden.

Afgelopen jaar is voor het eerst sinds 16 jaar weer een Nederlandse schermer afgevaardigd naar de Olympische Spelen. Het is het bondsbestuur gebleken dat dat een enorme impact heeft op schermend Nederland. Eigenlijk kun je stellen dat we ons nooit echt gerealiseerd hebben wat een verdienste deelname alleen al is voor de schermsport. Daar hoort m??r eerbetoon bij dan een hand en een bos bloemen.
Terugkijkend op de Olympische historie van de schermbond, denken wij dat er onvoldoende blijk van waardering is gegeven aan hen die Nederland op de Spelen hebben vertegenwoordigd. Daar wilde we met terugwerkende kracht verbetering in brengen en daarom heeft het bestuur van de KNAS besloten huidige leden van de KNAS die Nederland als schermer hebben vertegenwoordigd op Olympische Spelen te benoemen tot Lid van Verdienste (art 4, lid 8 Statuten).

Het betreft:
Mevr. Anja van Velsen-Secrève, OS Londen, 1948, Schaijk;
Dhr. Henny ter Weer, OS Londen, 1948, Den Haag;
Dhr. Arwin Kardolus, OS Seoul, 1988, Zoetermeer;
Dhr. Olaf Kardolus, OS Seoul, 1988, Hazerswoude-dorp;
Dhr. Stephane Ganeff, OS Seoul, 1988, Zoetermeer;
Mevr. Sonja Tol, OS Athene, 2004, Den Haag.