Wijziging secretariaat Delft Fencing Club

schermvereniging Delft Fencing Club te Delft

heeft een nieuw secretariaat;

Dhr.E. Arkenbout

Jaques Dutilhweg 245

3065 KA? Rotterdam