Vorige week bereikte mij het bericht dat ons erelid de heer E.H. Wolthuis is overleden.

Omdat de heer Wolthuis had aangegeven dat hij na zijn overlijden zonder ophef een plechtigheid in familiekring wenste, kunnen we schermend Nederland pas nu melden dat deze bijzondere schermer is overleden.

De heer Wolthuis heeft zo veel betekend voor het Nederlandse schermen, hij heeft zo zeer voor het schermen geleefd dat het geen zin heeft nu hier een uitgebreide opsomming te geven. Dat zal uitgebreid in de Touch? gebeuren. Laat hier volstaan te melden dat hij tot op het laatst betrokken is gebleven bij de schermsport: altijd op de hoogte en altijd met een uitgesproken mening.

Wij wensen zijn, eveneens zeer bij het schermen betrokken, familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies en gedenken dankbaar de grote bijdrage van een schermer in hart en nieren.

Wiebe Mokken, voorzitter